خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 14 آذر 1397 در تبریز سالن همایشهای بین المللی قیمت بلیط : 120000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...