کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: پاکدشت سالن کارگران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] دی 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 1 دی 1397 در پاکدشت سالن کارگران قیمت بلیط : 120000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...