» » سالن همای سعادت دلیجان

آدرس :
دلیجان - کیلومتر 3 جاده قم - مجتمع خدمات رفاهی همای سعادت