کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: دلیجان سالن همای سعادت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 4 آذر 1397 در دلیجان سالن همای سعادت قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...