کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 6 , 24 , 25 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [45000-165000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 5 , 6 ,24 , 25 آذر 1397 در تهران سالن میلاد نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 45000-165000 تومان خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...