» » سالن آینده سازان پرند

آدرس :
پرند - فاز3 - بلوار جمهوری اسلامى - بلوار حافظ - موسسه فرهنگى ورزشى آینده سازان