کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: یاسوج سالن ترویج

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 3 آذر 1397 در یاسوج سالن ترویج قیمت بلیط : 130000 - 60000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...