خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [170000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 2 آذر 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 170000 - 70000 سایت خرد بلیط : www.iranconcert.com ...