کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: گرمسار سالن ابریشم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 1 آذر 1397 در گرمسار سالن ابریشم قیمت بلیط : 85000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...