خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: محلات سالن شهرداری نیم ور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 7 آذر 1397 در محلات سالن شهرداری نیم ور قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...