کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 85000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 28 آبان 1397 در آمل سالن اریکه آریایی قیمت بلیط : 110000 - 85000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...