کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 , 10 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 8 و 10 آذر 1397 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...