خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: شهریار سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 29 آذر 1397 در شهریار سالن خلیج فارس قیمت بلیط : 120000 - 45000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...