کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 18 آذر 1397 در شهر قدس قیمت بلیط : 130000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...