کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: هشتگرد سالن 9 دی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 , 16 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [155000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 15 و 16 آذر 1397 در هشتگرد سالن 9 دی قیمت بلیط : 155000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...