کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 , 30 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 29 و 30 آبان 1397 در شیراز تالار حافظ قیمت بلیط : 110000 - 70000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...