کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد معتمدی ایمیل خود را وارد کنید

محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی 1 آذر 1397 در اراک مجتمع ستارگان قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...