کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 28 آبان 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 65000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...