کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 26 آبان 1397 در رشت تالار مجلل قیمت بلیط : 110000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...