کنسرت مجید خراطها

خواننده: مجید خراطها

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن فایتون

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مجید خراطها ایمیل خود را وارد کنید

مجید خراطها

کنسرت مجید خراطها 26 آبان 1397 در کرمان سالن فایتون قیمت بلیط : 70000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...