کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.3bilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 9 آذر 1397 در تبریز سالن همایشهای بین المللی قیمت بلیط : 130000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.3bilit.com ...