کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی 29 آبان 1397 در تبریز سالن همایشهای بین المللی قیمت بلیط : 110000 - 40000 خرید اینترنتی : www.shahriz.com ...