کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [170000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 18 آبان 1397 در کیش آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 170000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...