کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن کارگران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 1 و 2 آذر 1397 در زاهدان سالن کارگران قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...