کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: تبریز

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 , 27 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.3bilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 26 و 27 آبان 1397 در تبریز قیمت بلیط : 120000 - 30000 سایت خرید بلیط: www.3bilit.com ...