کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: سمنان سالن فجـر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 6 آذر 1397 در سمنان سالن فجـر قیمت بلیط : 110000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...