کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 10 آذر 1397 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...