کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: پرند سالن آینده سازان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 13 آذر 1397 در شهر پرند سالن آینده سازان قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...