کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن بوعلی سینا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [180000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 24 و 25 آذر 1397 در همدان سالن بوعلی سینا قیمت بلیط : 180000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...