کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: پرند سالن آینده سازان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 , 30 ] آذر 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 29 و 30 آذر 1397 در شهر پرند سالن آینده سازان قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...