کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: شهر جم سالن پتـروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 , 30 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 29 و 30 آبان 1397 در شهر جم سالن پتـروشیمی قیمت بلیط : سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...