کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 22 و 23 آبان 1397 در یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد قیمت بلیط : 85000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...