کنسرت کاوه آفاق

خواننده: کاوه آفاق

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] آبان 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [190000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاوه آفاق ایمیل خود را وارد کنید

کاوه آفاق

کنسرت کاوه آفاق 18 آبان 1397 در تهران سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 190000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...