کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: یاسوج سالن پوریای ولی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 15 شهریور 1397 در یاسوج سالن پوریای ولی قیمت بلیط : 100000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...