کنسرت فیوژن تلفیقی نوبت عاشقی

خواننده: فیوژن تلفیقی نوبت عاشقی

محل برگزاری کنسرت: تهران پردیس سینمایی باغ کتاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فیوژن تلفیقی نوبت عاشقی ایمیل خود را وارد کنید

فیوژن تلفیقی نوبت عاشقی

کنسرت فیوژن تلفیقی نوبت عاشقی 14 شهریور 1397 در تهران پردیس سینمایی باغ کتاب قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...