کنسرت سیمین غانم

خواننده: سیمین غانم

محل برگزاری کنسرت: کیش سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیمین غانم ایمیل خود را وارد کنید

سیمین غانم

کنسرت سیمین غانم 15 شهریور 1397 در کیش سالن همایش خلیج فارس قیمت بلیط : 140000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...