کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [170000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 8 شهریور 1397 در همدان سالن سینما قدس قیمت بلیط : 170000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...