کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 , 13 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 12 و 13 شهریور 1397 در یزد سالن تربیت معلم پاکنژاد یزد قیمت بلیط : 85000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...