» » سالن ورزشی 22 بهمن خمین

سالن ورزشی 22 بهمن خمین  [محل برگزاری کنسرت ها / مرکزی]


آدرس :
شهر خمین - انتهای بلوار بهشتی - میدان بسیج - سالن ورزشی 22 بهمن