» » سالن پتروشیمی شازند

آدرس :
شازند - شهر مهاجران - فاز یک پتروشیمی - بلوار مینا - جنب مسجد - مجتمع فرهنگی هنری (سینما)