» » سالن فرهنگ و هنر شهر قدس

سالن فرهنگ و هنر شهر قدس  [محل برگزاری کنسرت ها / تهران]


آدرس :
شهرقدس - شهرک ابریشم - بلوار تولیدگران - پارک باغ ملی - سالن فرهنگ و هنر شهرداری (باغ ملی) شهرقدس