کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 9 شهریور 1397 در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...