کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاری کنسرت: خمین سالن 22 بهمن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سینا شعبانخانی ایمیل خود را وارد کنید

سینا شعبانخانی

کنسرت سینا شعبانخانی 10 شهریور 1397 در خمین سالن ورزشی 22 بهمن قیمت بلیط : 80000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...