خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: دزفول سالن مجتمع فرهنگی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 8 شهریور 1397 در دزفول سالن مجتمع فرهنگی قیمت بلیط : 95000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...