کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [180000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 6 شهریور 1397 در همدان سالن سینما قدس قیمت بلیط : 180000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...