کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سینا شعبانخانی ایمیل خود را وارد کنید

سینا شعبانخانی

کنسرت سینا شعبانخانی 4 شهریور 1397 در همدان سالن سینما قدس قیمت بلیط : 150000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...