کنسرت میثم ابراهیمی

خواننده: میثم ابراهیمی

محل برگزاری کنسرت: پاکدشت سالن شهید قمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های میثم ابراهیمی ایمیل خود را وارد کنید

میثم ابراهیمی

کنسرت میثم ابراهیمی 9 شهریور 1397 در پاکدشت سالن شهید قمی قیمت بلیط : 65000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...