کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاری کنسرت: انار سالن آزادگـان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000 - 25000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا طلیسچی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا طلیسچی

کنسرت علیرضا طلیسچی 5 شهریور 1397 در انار سالن آزادگـان قیمت بلیط : 50000 - 25000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...