کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیامک عباسی ایمیل خود را وارد کنید

سیامک عباسی

کنسرت سیامک عباسی 9 شهریور 1397 در رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...