کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 9 شهریور 1397 در گرگان سالن فخرالدین قیمت بلیط : 95000 - 65000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...